Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/80/168080/torslandapartiet.se/public_html/templates/js_fresh/js/template.css.php on line 14

Partiförklaring

Torslandapartiet - en röst för Torslanda

Nu har Göteborgs kommunstyrelse sagt sitt om Torslanda kommun. Resultatet var delvis väntat - den politiska majoriteten vill inte dela med sig av makten i Torslanda till Torslandaborna. Häpnadsväckande nog ansåg plötsligt flera borgerliga ledamöter att de inte kunde ta ställning i frågan. I ett yttrande från (m) och (fp) hävdar man att det krävs ytterligare utredningar och dessutom en folkomröstning.

Man väljer alltså att blunda för det faktum att det redan hållits en folkomröstning i frågan, som gav ett klart ja.

Detta resultat bekräftades i en opinionsundersökning utförd av Demoskop på försommaren 2010.

Man väljer även att bortse från det faktum att frågan är grundligt utredd, i två oberoende statliga utredningar.

Allt pekar nu på att vi går in i en ny mandatperiod utan att få gehör bland de styrande i Göteborg. Därför väljer Torslandapartiet att ställa upp i kommunfullmäktigevalet 2010, med främsta mål att tillvarata Torslandabornas intresse.

Detta är början på ett nytt sätt att verka för Torslandas bästa och Torslanda kommun.

Högsta prioritet är att driva på i frågan om Torslanda kommuns återbildande. Andra frågor som är viktiga är en omstart i frågan om biltullar och hur den sk. fördelningsmodellen, som fördelar pengar mellan de olika stadsdelarna, skall fungera. Vi tar inte ställning på den traditionella höger-vänsterskalan, utan tar ställning till frågorna ur ett Torslandaperspektiv.

Arbetet för Torslanda kommun har pågått i mer än tolv år. Vi har i det längsta hoppats och trott att Göteborgs politiker skulle lyssna på de starka önskemålen i Torslanda om att vi skulle få inflytande över vår egen närhet. Nu lägger vi ut valsedlar för att på detta sätt representera Torslanda i maktens korridorer.

Om du redan har förtidsröstat på något annat parti i kommunfullmäktigevalet går det bra att ändra denna röst genom att besöka vallokalen på valdagen.

 

Följ oss